Ubezpieczenie w Niemczech. Czy muszę się ubezpieczać? Jakie ubezpieczenie wybrać?

Pierwszą, ważną rzeczą o której należy pomyśleć przy przeprowadzce do Niemiec jest ubezpieczenie.

Ważne: Od 2009 roku na terenie całych Niemiec obowiązuje obowiązek ubezpieczeniowy wszystkich osób mieszkających (zameldowanych) w kraju.

Ubezpieczenie i pierwsza praca

W trakcie podpisywania umowy o pracę, nasz pracodawca zapyta nas o ubezpieczalnie w której do tej pory byliśmy ubezpieczeni. Jeżeli dopiero co się przeprowadziliśmy, naturalnie musimy dokonać wyboru naszej nowej ubezpieczalni. Polecamy najpierw zapoznać się z porównaniem ofert w porównywarkach takich jak np. Krankenkassen Zentrale lub Check24.

Warto też zapytać pracodawcy jaką ubezpieczalnie poleca. Często w przypadku większych firm posiadają oni dedykowanego przedstawiciela ubezpieczalni, który pomoże nam w zapoznaniu się ze szczegółami ubezpieczenia.


Po podaniu nazwy ubezpieczalni nasz pracodawca wypełni za nas wszystkie formalności i zarejestruje nasze ubezpieczenie. Następnie w ciągu 2 tygodni powinniśmy otrzymać drogą pocztową komplet dokumentów, informacji oraz co najważniejsze – kartę z chipem.

Karta ubezpieczeniowa

Karta ubezpieczeniowa
Karta ubezpieczeniowa

Kartę, którą otrzymamy od ubezpieczalni powinniśmy mieć zawsze przy sobie. W trakcie każdej naszej wizyty u lekarza możemy zostać o nią poproszeni. W przypadku naszej pierwszej wizyty u lekarza lub w szpitalu musimy posiadać kartę przy sobie. Czasami, jeśli z jakiegoś powodu zapomnieliśmy karty, będziemy poproszeni o dostarczenie karty.

Ustawowe i prywatne ubezpieczenie

Na terenie Niemiec funkcjonują dwa typy ubezpieczenia – ustawowe i prywatne. Są one różne zarówno w zakresie świadczeń, jak i w wysokości składek które musimy płacić. Poniżej przedstawiamy je bliżej.

Ustawowe – GKV (Gesetzliche Krankenversicherung)

Normalne, podstawowe ubezpieczenie dla osób zamieszkałych w Niemczech, gdzie składki ubezpieczeniowe wyliczane są na podstawie dochodów. Ten typ ubezpieczenia automatycznie obejmuje ubezpieczeniem naszego partnera oraz dzieci.

“Podstawą jest łączny dochód brutto, od którego odciągana jest ujednolicona stawka składki w wysokości 14,6% (stan na 2018). Ta rozkładana jest w takiej samej części na ubezpieczonego i pracodawcę, po 7,3 %. Dodatkowo każda kasa chorych pobiera dodatkową składkę w różnej wysokości, którą płaci tylko pracownik. Jeśli kwota służąca jako podstawa do obliczania składki (2018: 4425,00 euro) zostanie przekroczona, dochody nie wpływają na jej wyliczenie. Ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte dzieci i współmałżonek w ramach bezpłatnego ubezpieczenia rodzinnego.” (źródło)

Niektóre z osób mają obowiązek posiadania ustawowego ubezpieczenia, są to w szczególności:

  • pracownicy etatowi (o dochodzie brutto poniżej limitu obowiązkowego ubezpieczenia)
  • emeryci i renciści (jeśli spełniony jest okres wcześniejszego ubezpieczenia)
  • osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych

Prywatne – PKV (Privat Krankenversicherung)

Możliwość zmiany z ustawowego ubezpieczenia na prywatne, nie jest dla wszystkich. Aby móc zostać zapisać się do prywatnej kasy chorych wymagany jest dochód brutto powyżej minimalnego limitu (4950€/miesiąc – stan na 2018). Jeżeli spełniamy ten warunek, możemy się ubiegać o zgodę na wystąpienie z ustawowego ubezpieczenia. W trakcie składania wniosku o ubezpieczenie w prywatnej kasie chorych zostaniemy poproszeni o podanie szczegółowych informacji nt. stanu zdrowia, a także informacji o tym jak długo przebywamy na terenie Niemiec. Prywatne ubezpieczenie (jeśli umowa nie stanowi inaczej) obejmuje tylko samego ubezpieczonego.

“Niezależnie od wysokości dochodów, składki w prywatnych kasach chorych zależą od stanu zdrowia, wieku i taryfy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wysokość składki jest zatem ustalana indywidualnie. Zakres świadczeń prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych nie podlega regulacjom państwa i jest często bardziej rozległy niż w przypadku towarzystw ustawowych. Ponadto świadczenia można indywidualnie dopasować do ubezpieczonego. Osoba ubezpieczona zawsze najpierw sama pokrywa koszty leczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca wyłożoną sumę na podstawie rachunku (zasada zwrotu kosztów).” (źródło)

Zmiana ubezpieczenia

Jeżeli z jakiegoś powodu obecna kasa chorych nam nie odpowiada mamy możliwość jej zmiany, ale jest to obwarowane wieloma, zależnymi od siebie warunkami. Generalnie, po 18 miesiącach członkostwa mamy możliwość zmiany ubezpieczyciela. Sytuacja natomiast zmienia się, gdy firma ubezpieczeniowa wprowadziła “wkład dodatkowy” (Zusatzbeitrag) – w takim przypadku przysługuje nam specjalne prawo do wypowiedzenia.

Zagadnienie to zostało szerzej opisane na oficjalnej stronie Krankenkassen Deutschland.

Ubezpieczenie dodatkowe

Ponieważ ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa wszystkich możliwych opcji, które mogą być dla nas ważne, dodatkowo funckjonuje wiele ubezpieczeń dodatkowych takich jak np. ubezpieczenie dentystyczne (Zahnzusatz-Versicherung), ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung), czy ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung).

Privathaftpflichtversicherung – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Pomijając ubezpieczenia zdrowotne, ważnym ubezpieczeniem w Niemczech jest Privathaftpflichtversicherung. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę lub uszkodzimy jakiś przedmiot – nie będziemy musieli pokrywać kosztów z własnej kieszeni. To ubezpieczenie jest bardzo często wymagane przez właścicieli mieszkania i podawane jako wymóg w umowie o wynajem. Jeśli interesuje Cie więcej szczegółów o wynajmie mieszkania, odpowiednim artykułem będzie – Wynajem mieszkania w Niemczech.

Materiały dodatkowe

Krankenkasse Zentrale LogoJeżeli w zakresie ubezpieczenia masz jeszcze jakieś wątpliwości, dobrym źródłem informacji będzie oficjalna strona Krankenkasse Zentrale (w języku polskim) opisująca w większych szczegółach zagadnienia związane z ubezpieczeniem – zarówno ustawowym jak i prywatnym, a także ubezpieczeniem dla studentów oraz pracowników gościnnych.